آدرس دفتر مرکزی :تهران ، آدرس دفتر : تهران بلوار شهران فروشگاه دی جی کار یدک

تلفن تماس : 02146131679

تلفن همراه:917106 09306

آدرس فروشگاه و محل نصب : میدان شوش ، ابتدای خیابان فدائیان اسلام

آدرس فروشگاه مشهد : طلاب بابا نظر 10 ، میثم شمالی 2،سر نبش ، پلاک 1

09376132464

فهرست